stefan@zielinski.net.pl www.zielinski.net.pl
O FIRMIE

Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym podlegającym rejestracji w Urzędzie Patentowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Postać zarejestrowanego znaku towarowego jest ograniczona przepisami prawa.

Jak długo trwa ochrona?

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym i może być przedłużane na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Jak zarejestrować znak towarowy?

Dokonanie rejestracji znaku następuje po dokonaniu formalnego zgłoszenia, zbadaniu przez Urząd Patentowy ustawowych warunków rejestracji i wniesieniu opłaty za ochronę.

Opłaty urzędowe:

Ochrona krajowa znaku towarowego w Polskim Urzędzie Patentowym:

 • zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarów i usług - 550 zł
 • od każdej klasy powyżej trzech - 120 zł
 • każdy 10 letni okres ochrony - 400 zł (do trzech klas towarów i usług)
 • za każdą dodatkową klasę (towarową lub usługową) - 450 zł

Ochrona międzynarodowa - WIPO

 • zgłoszenie znaku towarowego w trzech klasach (towarów lub usług) znak słowny lub czarno - biały - 653 CHF (kolorowy - 903 CHF)
 • za każdą klasę powyżej trzech - 100 CHF
 • wyznaczenie państwa do ochrony - 100 CHF
 • każdy 10-letni okres ochrony - 653 CHF

Ochrona regionalna - OHIM

 • zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarów i usług - 1050 EUR
 • przedłużenie ochrony - 1500 EUR
 • NASZ ZESPÓŁ
  OFERTA
  ZNAKI TOWAROWE
  WYNALAZKI
  WZORY PRZEMYSŁOWE
  WZORY UŻYTKOWE
  KONTAKT
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  O firmie | Nasz zespół | Oferta | Znaki towarowe | Wynalazki | Wzory przemysłowe | Wzory użytkowe | Kontakt | Webmaster